REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
Polonijne Otwarte Mistrzostwa Świata
ANDRYCHÓW 2012

1. Cel:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny męskiej i żeńskiej w Otwartych Polonijnych Mistrzostwach Świata oraz popularyzacja siatkówki w środowiskach polonijnych, integracja środowisk polonijnych

Turniej organizowany jest przez Klub Siatkarski „BESKID”Andrychów,Fundacja Semper Polonia oraz Urząd Miasta Andrychowa.

2. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany w dniach 11.09 - 16.09.2012 r.
Hala  Sportowa przy gimnazjum nr 1 w Andrychowie ul. Daszyńskiego 14.

3. Uczestnictwo:
a) w turnieju uczestniczą drużyny żeńskie i męskie, które zgłosiły swój udział w Mistrzostwach ,
b) skład drużyny może stanowić 12 osób.
c) zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednej drużynie. W
je
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Obowiązują przepisy FIVB  z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie
b) turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
- Mężczyźni
- Kobiety.

c) turniej będzie rozgrywany systemem grupowo - pucharowym
- eliminacje grupowe: system „każdy z każdym”,
- półfinały,
- finały,
-Organizator przewiduje mecz specjalny o super puchar – zwycięzcy Turnieju z polską drużyną ligową (PLS lub I liga).
d) mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów,
e) w zależności od ilości zgłoszeń organizator dopuszcza zmianę systemu,
e) zawody rozgrywane zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową FIVB,
f) ocena i weryfikacja wyników:
- za wygrany mecz 2-0 zespół otrzymuje 3 (trzy) punkty,
- za wygrany mecz 2-1 zespół otrzymuje 2 (dwa) punkty,
- za przegrany mecz1-2 zespół otrzymuje 1 (jeden) punkt,
- za przegrany mecz0-2 zespół otrzymuje 0 (jeden) punkt,
- za mecz przegrany walkowerem zespół otrzymuje 0 (zero) punktów,
- o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte punkty,
- zespół, który zdobył większą ilość punktów zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek; w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej
zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:
A - stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
B - stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych
małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach - - za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który
jest liczbowo większy.
C - wynik bezpośredniego spotkania.
g) rozpoczęcie gry: Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 5 minut.
h) System może ulec zmianom zależnym od ilości uczestniczących zespołów.
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w Mistrzostwach  uczestnik dokonuje wypełniając formularz „Karty Zgłoszenia”, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.ksbeskid.pl/polonia
b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w terminie podanym w komunikacie sportowym na stronie internetowej
c) losowanie odbędzie się na podstawie potwierdzonych zgłoszeń.
6. Warunki uczestnictwa:
a) zgłoszenie drużyny do turnieju,
a) posiadanie stroju sportowego,
b) dobry stan zdrowia  potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu Polonijnych Otwartych Mistrzostw Świata
c) aktualne ubezpieczenie NNW

7. Organizator zapewnia:
a) sprzęt sportowy, tj. piłki rozgrzewkowe i meczowe
b) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
c)nagrody w postaci medali i dyplomów, oraz nagród rzeczowych
d) koszty zakwaterowania, wyżywienia do 10 uczestników  pokrywa Organizator

8. Uwagi końcowe
a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń,
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.
d) W sprawach nieporuszonych obowiązują przepisy FIVB oraz decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie.
e) Organizator zarządza maksymalnie 15 minutową rozgrzewkę przed każdym meczem powodowane sprawnym przeprowadzaniem zawodów.
f) Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.