II POLONIJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
ORAZ TURNIEJ MIAST PARTNERSKICH ŁOWICZA 
I ZIEMI ŁOWICKIEJ


Patronat Honorowy
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

Organizatorzy


Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz

tel.: (+48) 046 837 51 06

e-mail: osir@low.pl


Urząd Miejski

Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz


Starostwo Powiatowe
 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz


Fundacja SEMPER POLONIA

ul. ks.I. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa

tel.: (+48) 22 331 73 96, fax: (+48) 22 619 05 38

e-mail: t.gasiuk@semperpolonia.pl


Fundacja Polska Siatkówka

ul. Grażyny 13 02-548 Warszawa


Miejsce i termin


29. 06 - 4.07. 2010 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji hala nr 2

ul. Topolowa 2, 99-400 Łowicz


Uczestnictwo


W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny polonijne oraz z miast partnerskich Łowicza, męskie i żeńskie (do 10 osób) – niedopuszczalne są zespoły mieszane. Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.


Sędziowie, system i przepisy rozgrywek


Wszelkiego rodzaju przepisy zostaną ustalone w przeddzień turnieju, 
tj. 29.06.2010 r. wieczorem, na konferencji technicznej.