Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 czerwca  2010 r.

Drużyny polonijne na adres t.gasiuk@semperpolonia.pl  lub fax: (+48) 22 619 05 38.

Miasta partnerskie Łowicza i ziemi łowickiej na adres turskig@um.lowicz.pl lub fax.: (+48) 046 830 91 60.


Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska oraz numery telefonów członków drużyny. Jednocześnie prosimy o podanie osoby pełniącej funkcję Kierownika Drużyny. Mile widziane towarzystwo rodzin lub znajomych uczestników.


 (formularz zgłoszenia drużyny w formie załącznika)


Wpisowe


Koszt wpisowego wynosi 50 zł dla drużyny.


Nagrody i wyróżnienia


Uczestnicy imprezy wynagradzani będą w zależności od zajętego miejsca pucharami i dyplomami. Przewidywane są dodatkowe nagrody.


Zakwaterowanie


Miejsce zakwaterowania: Hotel Akademicki MWSH-P

ul. Warszawska 9A, 99-400 Łowicz

tel.: (+48) 046 837 43 38 Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem pokrywają organizatorzy.
Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem drużyn polonijnych ( do 10 osób) pokrywa Fundacja SEMPER POLONIA