I Europejski Festiwal Siatkówki Drużyn Polonijnych i Miast Partnerskich Łowicza i Ziemi Łowickiej


Patronat Honorowy

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - prof. dr Andrzej Stelmachowski,
Marszałek Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego - Włodzimierz Fisiak,
Burmistrz Miasta Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński,
Starosta Łowicki - Janusz Michalak,
Rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu - Wiesław Balcerak
oraz Redaktor Sportowy - Krzysztof MiklasOrganizatorzy


Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz

tel.: (+48) 046 837 51 06

e-mail: osir@low.pl


Urząd Miejski
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Starostwo Powiatowe

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 ŁowiczMiejsce i termin

15 - 20.07.2008r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji hala nr 2

ul. Topolowa 2, 99-400 ŁowiczUczestnictwo

W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny męskie i żeńskie - niedopuszczalne są zespoły mieszane.Sędziowie, system i przepisy rozgrywek

Wszelkiego rodzaju przepisy zostaną ustalone w przeddzień turnieju, tj. 15.07.2008 r. wieczorem, na konferencji technicznej.Zgłoszenia

W formie e-mailowej na adres osir@low.pl lub fax.: (+48) 046 830 20 28.
Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska oraz numery telefonów członków drużyny.
Jednocześnie prosimy o podanie osoby pełniącej funkcję Kierownika Drużyny.
Mile widziane towarzystwo rodzin lub znajomych uczestników.